MillingerwaardHerinrichting

Over het project

De Millingerwaard is een prachtig gebied, waar waterveiligheid, natuurontwikkeling en extensieve recreatie hand in hand gaan. Tussen 2013 en 2022 wordt het gebied heringericht.

In 2013 ging in de Millingerwaard  de ‘schop in de grond’. Doel van de herinrichting is meer waterveiligheid en een betere water- en natuurkwaliteit.

Veiligheid

Nederlandse rivieren moeten steeds meer water afvoeren. Daarom wordt ook in de Millingerwaard meer ruimte gemaakt voor de rivier (zie ook hiernaast). Bij hoogwater kan het gebied onderstromen en wordt dan onderdeel van het stroomgebied van de Waal. Dit zorgt voor een waterstandsdaling van 6 cm. Dat lijkt niet veel, maar maakt wel het verschil of de dijken overstromen of niet. De belangrijkste maatregel die hiervoor gaat zorgen is het graven van een grote stroombaangeul, met haaks daarop (als 'vingers' ) de kwelgeulen.

Natuur

De Millingerwaard is een onderdeel van de Gelderse Poort. Een aaneengesloten natuurgebied van 5000 ha en onderdeel van de Nederlandse Delta. In de Millingerwaard vind je natuur die alleen langs de rivieren voorkomt: ooibossen met boomsoorten die gewend zijn om af en toe met hun voeten in het water te staan, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en  rivierduinen. Die specifieke riviernatuur krijgt extra ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Recreatie

In de uiterwaard kunnen bezoekers naar hartenlust struinen en genieten van de flora en fauna, wat ook een belangrijk doel is voor het project. 

Sloop- en sanering De Beijer BV

Het terrein van De Beijer BV wordt deels afgegraven voor de stroombaangeul en deels ingericht als hoogwatervluchtplaats (het Kekerdomse Duin). In 2012 hebben de Provinciale Staten van Gelderland groen licht gegeven voor de onteigeningsprocedure van steen- en grindhandel De Beijer in de Millingerwaard. Het bedrijf kon daardoor verplaatst worden naar een leeggekomen steenfabrieksterrein in Dodewaard. De schoorsteen en de overkapping zijn blijven staan als herinnering aan de steenfabriek.

Financiering

De nieuwe inrichting is uitbesteed via een Europese aanbesteding. Bij de graafwerkzaamheden komt veel zand vrij, wat geld oplevert. Het bedrijfsleven betaalt zo, via delfstoffenwinning, mee (onder strikte voorwaarden). Zo worden de publieke doelen (waterveiligheid, natuur en recreatie) gerealiseerd in samenwerking met het bedrijfsleven.

Resultaat

Door het uitgraven van geulen is er eind 2017 een waterstandsdaling in de rivier de Waal van 6 cm mogelijk bij hoogwater.

In september 2022 is de inrichting voor 265 hectare nieuwe natuur ‘klaar’. De natte natuur met 3,5 km natuurvriendelijke oevers langs de geulen is reeds gerealiseerd in oktober van 2015.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.