MillingerwaardHerinrichting

Gevolgen voor u

Tot eind 2021 werken we aan de herinrichting van de Millingerwaard. Het deel van het bedrijventerrein waar de stroombaangeul komt wordt gesloopt en gesaneerd. Daarna wordt door de grondaannemer de brede stroombaangeul verder uitgegraven. Het bedrijventerrein wordt omgevormd naar riviernatuur met een nieuwe duin, het Kekerdomse Duin. De werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken voor inwoners, omwonenden en bezoekers van de Millingerwaard.

Wat merkt u hiervan als inwoner en omwonende?

De ontzanding kan voor enige overlast zorgen. Het zand wordt ter plaatse van de zandwininstallatie uitgesorteerd en getransporteerd. In de vergunning voor ontgronding zijn eisen gesteld aan de hinder voor de omgeving. De aannemer heeft gekozen voor een elektrische aangedreven installatie om zoveel mogelijk hinder te voorkomen voor de aan- en omwonenden. Het transport van zand zal zoveel als mogelijk via het schip gaan. Het leeuwendeel van de klus is inmiddels geklaard, dus ook de overlast is inmiddels sterk afgenomen.

Wat merkt u hiervan als bezoeker van de Millingerwaard?

De Millingerwaard blijft een leuk wandelgebied. Door de aantakking van de uiterwaarde op de Waal zal zich nog meer dynamische riviernatuur ontwikkelen. Het gebied blijft helemaal open voor struinen, behalve delen waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit is met borden aangegeven. Ook op de meest recente recreatiekaart (hiernaast) kunt u zien waar u kunt wandelen. U vindt deze ook op de pagina Toegankelijkheid.

Cookie-instellingen